امروز شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ ۲۰:۵۶

پریس تجارت سرو

پریس تجارت سرو در زمینه ترخیص کالا ، واردات وصادرات ، حمل ونقل محصولات تجاری در حال فعالیت میباشد.

محصولات و خدمات

پروفایل شرکت

مشخصات کلی

پریس تجارت سرو

  • شرکت خصوصی
  • حمل و نقل
  • صادر کننده
  • وارد کننده

پریس تجارت سرو , paris

ترخیص کالا ، واردات وصادرات ، حمل ونقل محصولات تجاری/ترخیص کالا ، واردات وصادرات ، حمل ونقل محصولات تجاری

مقابل گمرک مشهد- طبرسی 26 ، پلاک13

مالکیت

عباس سروی

بازرگانی و تجارت
  • خاورمیانه
  • آسیای میانه
  • آسیای جنوب شرقی
اطلاعات کارخانه
گواهی های مدیریتی و استانداردها
صلاحیت ارجاع کار
انجمن ها
  • سایر انجمن ها
سوابق اجرایی