امروز سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۲۰:۲۵

پریس تجارت سرو

پریس تجارت سرو در زمینه ترخیص کالا ، واردات وصادرات ، حمل ونقل محصولات تجاری در حال فعالیت میباشد.
مشخصات کلی

پریس تجارت سرو

  • شرکت خصوصی
  • حمل و نقل
  • صادر کننده
  • وارد کننده

پریس تجارت سرو , paris

ترخیص کالا ، واردات وصادرات ، حمل ونقل محصولات تجاری
ترخیص کالا ، واردات وصادرات ، حمل ونقل محصولات تجاری

مالکیت

عباس سروی

بازرگانی و تجارت
  • خاورمیانه
  • آسیای میانه
  • آسیای جنوب شرقی
انجمن ها

  • سایر انجمن ها